Članstvo

Prema statutu Udruge, članovi Udruge mogu biti:

 • redovni (godišnja članarina 50,00kn)
  • nominalni
  • podupirući
  • počasni

Redovni član Udruge može postati svaka slijepa osoba, državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem na području Ličko – senjske županije, a na temelju nalaza oftalmologa s područja djelovanja Udruge.

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a koju je prihvatila i Republika Hrvatska, slijepom osobom smatra se osoba koja ima:

 • potpuni gubitak osjeta svjetla (amauroza) ili osjet svjetla bez ili s projekcijom svjetla,
 • ostatak vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju od 0,02 (brojenje prstiju na udaljenosti od 1 metra) ili manje,
 • ostatak oštrine vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju od 0,02 do 0,05,
 • ostatak centralnog vida na boljem oku uz najbolju moguću korekciju do 0,25 uz suženje vidnog polja na 20 stupnjeva i ispod 20 stupnjeva,
 • koncentrično suženje vidnog polja oba oka s vidnim poljem širine 5 stupnjeva do 10 stupnjeva oko centralne fiksacijske točke,neodređeno ili nespecifirano

Nominalni član Udruge može postati slijepa osobe s ograničenom ili bez poslovne sposobnosti, koji nema prava sudjelovati u radu tijela Udruge.

Podupirući član Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja pomaže i pridonosi radu i aktivnostima Udruge. Podupirući član ne može birati i biti biran u tijelima Udruge.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja ima naročite zasluge u ostvarivanju ciljeva i zadaća Udruge. Počasnom članu Udruge izdaje se povelja čiji oblik i sadržaj utvrđuje Izvršni odbor Udruge

Scroll to Top