Obveze članova

  • redovito plaćati članarinu
    • pridržavati se odredaba Statuta Udruge i drugih općih i pojedinačnih akata Udruge
    • pridržavati se Kodeksa ponašanja Hrvatskog saveza slijepih
Scroll to Top