Najzastupljeniji tip aktivnosti udruge

Najzastupljeniji tip aktivnosti udruge su: 

•           Okupljanje i organiziranje slijepih na području na kojem Udruga djeluje;

•           Davanje neposredne savjetodavne pomoći, te izdavanje članskih

 iskaznica, potvrda i izjava  kao potpora u ostvarenju prava i mogućnosti   članova;

•           Pružanje usluga asistencije, te ostalih socijalnih usluga, sukladno utvrđenim standardima u  pružanju socijalnih usluga i potrebama članstva  u lokalnoj zajednici, te načelima de institucionalizacije, a koje obuhvaćaju:   savjetovanje, pomaganje i edukacije, stručnu  potporu u procesima  uključivanja u život zajednice, te poticanje razvoja službi podrške u  zajednici i alternativnih javnih usluga za osobe s oštećenjem vida

•           Poticanje razvoja socijalne uključenosti za osobe s oštećenjem vida i pozitivnih promjena u društvu, a vezane uz potrebe i mogućnosti osoba s oštećenjem vida;

•           Osiguranje pristupačnosti, mobilnosti i dostupnosti te uklanjanja barijera koje onemogućavaju uključivanje u zajednicu na ravnopravnoj osnovi s drugim građanima;

•           Pružanje pomoći članovima u ostvarivanju njihovih prava i interesa te, prema mogućnostima, povremeno dodjeljivanje novčane pomoći socijalno potrebitim članovima;

•           Bavljenje humanitarnim radom i suradnja s humanitarnim ustanovama i udrugama na području županije i grada;

•           Pomoć u opskrbi članstva potrebnim tiflotehničkim pomagalima

•           Poticanje društva u kojima se obavljaju kulturno-prosvjetne, šahovske,  sportsko- rekreativne, radio-amaterske i druge djelatnosti;

•           Razmatranje i obavljanje i drugih poslova vezanih za provođenje politike i stajališta Udruge,usmjerene na poboljšanje položaja slijepih osoba u svim segmentima života;

•           Osiguravanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju, kao jedna od najvažnijih usluga koju udruga pruža

•           Ostale aktivnosti koje su u skladu s ciljevima djelovanja udruge.

Scroll to Top